Contact Us

Need a price for a standard or bespoke part? Why not send us a quotation request.

  gasket rubbers

  Tillverkning av packningar: Experter på packningsdesign & packningsteknik

  Vi tillverkar packningar och tätningar som används inom ett stort antal sektorer i många olika länder världen över. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med olika företag och av att tillverka packningar och tätningar för en mångfald olika förhållanden och miljöer.

  Varför handlar företag från oss?

  Företagets styrkor

  • Specialistkompetens: Vi har expertkunskap om packningar och tätningar.
  • Teknik: Vi använder det senaste inom packningsmaterial och tillverkningsteknik.
  • Design: Vi erbjuder prototyputveckling och varuprover.
  • Kvalitet: Vi är kvalitetscertifierade på hög nivå enligt ISO (ISO 9001 och ISO 14001).
  • Ansvar: Vi erbjuder fullständig spårbarhet för packningar och material.
  • Starka kundrelationer: Vi är kända för att ha starka kundrelationer.

  Internationella styrkor

  • Beställningsmängder: Ingen minsta beställningsmängd.
  • Tillgång: Vi håller 1 200 olika kvaliteter av packningsmaterial i lager.
  • Flexibilitet: Alla delar tillverkas på beställning. Vi kan reagera snabbt på förändringar i efterfrågan.
  • Leveranstider: Konkurrenskraftiga leveranstider på internationella beställningar.
  • Frakt: Internationell frakt via flyg-, land- eller sjötransport.

  Tjänster och service

  • Vi samarbetar med våra kunder för att se till att delarna som designas och levereras uppfyller deras krav och specifikationer på det mest ekonomiskt fördelaktiga sättet.
  • Vi kan tillverka enligt ett provexemplar, en teknisk ritning eller direkt från en CAD-fil.
  • Dessutom ger vi våra kunder kontinuerlig teknisk rådgivning och stöd.

  Leverans/frakt

  Vi kan planera våra leveranser så att de passar era service- eller produktionskrav. Vi kan leverera produkter i hela världen via åkeri, sjö- eller flygtransport till er närmaste hamn eller flygplats.

  Kvalitet/spårbarhet

  Vi är certifierade enligt BSI ISO 9001 och BSI ISO 14001. Vi har också tilldelats utmärkelsen SC21 Bronze Award från ADS, den brittiska branschorganisationen för luftfarts-, rymd-, försvars- och säkerhetsindustri. Vi är en av de få packningstillverkarna i världen som uppfyller kvalitetsnormerna för att få leverera till luftfarts-, rymd- och försvarssektorerna. Vi kan erbjuda fullständig certifiering och spårbarhet för delar och material.

  Erfarenhet

  Vi har erfarenhet av att arbeta med företag i många olika sektorer, exempelvis olja och gas, luftfart/rymd och försvar, elektriska produkter, kärnkraft, petrokemisk industri, gruvdrift, industriella maskiner och livsmedelsberedning. Våra packningar har använts i många olika extrema miljöer: från öknar till arktiska förhållanden, under markytan såväl som under havsytan.

  Företagets historia

  RAM har tillverkat packningar och tätningar sedan 1973. Våra packningar har använts i välkända byggnader, berömda konstverk och prototyper till rymdfordon.