Contact Us

Need a price for a standard or bespoke part? Why not send us a quotation request.

  gasket rubbers

  Pakningsprodusent: Eksperter på pakningsdesign og -teknologi

  Vi er en produsent av pakninger og tetninger, og forsyner en rekke industrier i mange ulike land verden over. Vi har bred erfaring med å jobbe med ulike bedrifter, og lager pakninger og tetninger for en rekke ulike forhold og miljøer.

  Hvorfor kjøper bedrifter fra oss?

  Selskapets styrke

  • Spesialist: Vi har ekspertkunnskap om pakninger og tetninger
  • Teknologi: Vi bruker de siste pakningsmaterialene og produksjonsteknologien
  • Design: Vi tilbyr deleprototyper og -prøver
  • Kvalitet: Vi har sertifisering for høy ISO-kvalitet (ISO 9001 og ISO 14001)
  • Ansvarlighet: Våre pakninger og materialer er fullstendig sporbare
  • Sterke kundeforhold: Vi er kjent for våre sterke bånd til kundene

  Internasjonal styrke

  • Bestillingsmengder: Ingen minste bestillingsmengde
  • Tilgjengelighet: Lagerfører 1200 ulike klasser av pakningsmateriale
  • Fleksibilitet: Alle deler lages på bestilling. Vi kan reagere raskt på endringer i etterspørselen
  • Ledetider: Konkurransedyktige ledetider ved internasjonale bestillinger
  • Forsendelse: Internasjonal forsendelse via fly, landtransport eller skip

  Tjenester

  • Vi arbeider med kundene våre for å sikre at de designer og mottar den mest økonomiske delen som oppfyller kravene og spesifikasjonene deres.
  • Vi kan produsere fra prøver, en teknisk tegning eller rett fra en CAD-fil.
  • Vi gir også kundene våre kontinuerlige tekniske råd og støtte.

  Levering/forsendelse

  Vi kan ordne med levering ut fra dine service- eller produksjonskrav. Vi sender produkter verden over via land-, skips- eller flytransport til din nærmeste havn eller flyplass.

  Kvalitet/sporbarhet

  Vi er sertifisert i henhold til BSI ISO 9001 og BSI ISO 14001. Vi har også fått tildelt ADS SC21-bronseprisen, og er en av de få pakningsprodusentene i verden som oppfyller kvalitetsstandardene for leveranser til romfarts- og forsvarsindustrien. Vi kan tilby fullstendig sertifisering og sporbarhet av deler og materialer.

  Erfaring

  Vi har erfaring med å jobbe med bedrifter i mange ulike sektorer, slik som: olje og gass, romfart og forsvar, elektro, kjernekraft, petrokjemisk industri, gruvedrift, industrimaskiner og matfag. Pakningene våre har blitt tatt i bruk i mange ulike ekstreme miljøer: fra ørkener til arktiske forhold, og fra bruk under jorden til under havoverflaten.

  Selskapets historie

  RAM har produsert spesialtilpassede pakninger og tetninger siden 1973. Pakningene våre har blitt brukt i velkjente bygninger, berømte kunstverk og prototyper på romfartøy.